• slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large

Aby ubiegać się o refundację konieczne jest ubezpieczenie w NFZ, co umożliwia nabycie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych zgodne z obowiązującymi limitami.

Podstawą w tym przypadku jest zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

Prawidłowo wypełnione zlecenie posiada: dane osobowe świadczeniobiorcy, nazwę i kod umowy świadczeniodawcy wystawiającego wniosek, kod i nazwę przedmiotu refundowanego, ilość, rozpoznanie w klasyfikacji ICD 10, dodatkowe informacje uzasadniające wydanie przedmiotu oraz datę, podpis i pieczątkę lekarza wystawiającego zlecenie.

W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą w prawidłowym załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem refundacji NFZ.

© Sklep Medyczny - PROMED                     © Designed by Kurcewicz.eu                    polityka cookies